שיווק תיווך וניהול נדל"ן

ניהול

שירות ניהול נכסים – מה כולל השירות?

השכרה וניהול נכסים

  • מענה לפניות מתעניינים וסינון שוכרים פוטנציליים
  • הכנת הנכס להשכרה,
  • מו”מ וסגירת התקשרות חוזית כולל איסוף בטחונות וערבויות,
  • טיפול בהעברת החשבונות על שם הדיירים החדשים,
  • מסירת הנכס לדיירים תוך תיעוד מצולם וכתוב של מצב הנכס כולל תיעוד מונים,
  • אחזקה מלאה כל תקופת השכירות, טיפול בגביה, תשלומים והפרות חוזים,
  • חידושי חוזים ופינוי דיירים ו/או מעקב אחר יציאה מסודרת מהמושכר.